Mediálny tréning

ŠPECIALIZUJEME SA NA:

Nácvik pred kamerou zaručuje spätnú väzbu, efektívnu analýzu vystúpenia a vytvára pocit autentického rozhovoru v televíznej praxi. Priebeh tréningu prispôsobíme individuálnym schopnostiam a potrebám účastníka Praktický nácvik sa bude sústrediť na nasledovné zručnosti:

Príprava prejavu alebo prezentácie, štruktúra prejavu
Máte jasný zámer, akú informáciu si majú diváci zapamätať?

Technika reči
Artikulácia, dynamika, intonácia, slovná zásoba, nevhodné návyky, verbálna aj neverbálna komunikácia.

Na čo si dať pozor pred kamerou
Sedenie a pohyb, gestikulácia a mimika. Oblečenie, make-up, doplnky.

Jasnosť, stručnosť a zrozumiteľnosť
Viete odpovedať tak, aby sa vaša odpoveď vošla do 6 sekúnd?

Reakcie na nečakanú otázku
Viete správne zareagovať, keď ste v strese?

Semináre

Poskytujeme dvojdňové, jednodňové, poldňové alebo online semináre (virtuálne semináre) a programy prezentačných tréningov, ktoré vieme prispôsobiť vaším požiadavkám. Semináre pripravujeme pre jednotlivcov aj menšie skupiny.

MÁM ZÁUJEM

Príprava speakrov

ČO VÁS NAUČÍME:

Zásady úspešnej komunikácie
Znalosť adresáta, rozpoznanie potrieb, prostredie, dôveryhodnosť, winwin, zrozumitelnosť, rola otázok, taktické manévre.

Verejné vystúpenie
práca s textom, postoj a pohyb po pódiu, gestikulácia, hlas, tréma.

Prezentácia
Príprava, priebeh prezentácie, komunikácia s poslucháčmi.

Technika prejavu
Zlepšenie verbálnych aj neverbálnych komunikačných schopností.

Semináre

Poskytujeme dvojdňové, jednodňové, poldňové tréningy. Semináre sú určené pre jednotlivcov.

MÁM ZÁUJEM

Biznis etiketa

A KOMUNIKÁCIA

Vzhľad a obliekanie so všetkými detailami
Spoločenské oblečenie, business dress code, praktické rady pre mužov aj pre ženy.

Kontaktné situácie
predstavovanie, zdravenie, nadväzovanie rozhovoru s neznámou osobou, oslovovanie, vizitky, dary a kvety.

VIP návšteva vo firme
Privítanie, usádzanie, protokolárne zásady.

Biznis akcie, spoločenské akcie a účasť na nich
Timing, pozvánky ako im rozumieť, (ako čítať skratky na pozvánkách, napr. R.S.V.P., čo znamená smart casual alebo black tie), riešenie problémových situácií.

Etiketa bežných každodenných situácií
Na ulici, vo výťahu, v aute, v reštaurácii, v divadle.

Interkultúrna etiketa
Špecifiká a odlišnosti etikety rôznych kultúr, zahraničné návštevy.

SEMINÁRE

Kontakt

Ak máte záujem o naše služby,
neváhajte nás kontaktovať.