Pre Koho?

Sú naše služby
určené?
 • Manažéri

 • Umelci

 • Športovci

 • Politici

 • Verejná správa

KTO SME?

Ing. Erika
Madejová

Pôsobí viac ako 25 rokov v oblasti komunikácie a marketingu. Ako spolumajiteľka slovenských spoločností aj medzinárodných komunikačných agentúr získala množstvo znalostí a rozsiahle skúsenosti v oblasti firemnej, krízovej či internej komunikácie. Informácie čerpá z dlhoročnej spolupráce s ľuďmi z malých slovenských firiem, ale aj z veľkých medzinárodných korporátnych štruktúr. Absolvovala viac ako 450 hodín medzinárodne certifikovaného výcviku v oblasti business coachingu, live coachingu a team coachingu a mentoringu, tréningy NLP Master Practicioner, NLP Transpersonal Life Balance. Je medzinárodne certifikovaným koučom a členom ICF /Internatonal Couch Faderation/.

Ako kouč sa sústredí najmä na oblasť komunikácie, motivácie a riadenia tímov, manažment zmien v osobných životoch ľudí ako aj v organizáciách.

V rámci individuálneho koučovania/Face to face Coaching/ ale aj v rámci skupinového koučovania /TeamCoaching/Teambuilding/Workshop/ má odkoučovaných stovky hodín.

Je skúseným mentorom a trénerom v oblasti efektívnej komunikácie, prezentačných zručností, krízovej komunikácie, ako aj PR, biznis etikety, marketingu a leadreshipu.

Pri práci s klientami sa snaží vytvoriť najmä príjemnú atmosféru dôverného prostredia s cieľom pomôcť každému jednotlivcovi, či tímu, posilniť jeho sebadôveru, zlepšiť komunikáciu a objaviť vlastné doposiaľ nevyužité vnútorné zdroje dôležité pre sebarozvoj jednotlivca aj organizačný rozvoj firiem.

KTO SME?

Bc. Martin
Madej

Vďaka svojej kariére, ktorú odštartoval v detskom veku, má Martin viac ako 25 ročnú prax s vystupovaním na verejnosti. Má za sebou stovky koncertných vystúpení, účinkovania v televíznych a rozhlasových reláciach, ako aj skúsenosti s moderovaním množstva podujatí či účinkovaním v slovenských divadlách.

Po ukončení štúdia na VŠMU, absolvoval komunikačné tréningy vychádzjúce z neurolingvistického programovania ako aj stáž a mediálny tréning v New Yorku v spoločnosti Mediatrening Worldwide.

Je skúseným trénerom mediálnej komunikácie, prezentačných zručností a efektívnej komunikácie.

Ing. Mária
Drahošová

Medzinárodne akreditovaná koučka ICF (ACC)

Koučing, individuálny alebo v tíme, vníma ako veľmi efektívnu formu riešenia problémov a nastavovania cieľov.

Má za sebou dlhoročné skúsenosti v nadnárodnej spoločnosti. Založila a vedie centrum „Vitaja“, priestor pre ľudí, ktorí hľadajú v živote nové možnosti a sú odhodlaní urobiť zmeny. Praktizuje koučing, ktorý pomáha odkrývať osobnú silu a je výborný sprievodca v procese zmeny a rastu.

Vedie aj neziskovú organizáciu STÁLE DOBRÍ, v rámci ktorej organizuje podujatia pre aktívnych seniorov. Je predsedníčkou správnej rady Nadácie NOVUM, zameranej na podporu súčasného vizuálneho umenia.

Jej motto: „Expert na vlastný život ste vy sami. Budem vás sprevádzať na ceste vášho rozvoja.“

Viac na www.koucvitaja.sk.

Kvalifikácia kouča

 • Business coaching - meaning and mechanics of coaching in business
 • Standards of coaching Development of Core Competencies
 • Accompliched mentor coach sessions
 • Life coaching training
 • Group and Team Business coaching
 • Systemic coaching
 • Couple coaching with reference to the development of key competencies
 • NLP Practitioner

Zameranie kouča

 • Biznis koučing
 • Individuálny životný koučing
 • Párový koučing
 • Systemický koučing

Kontakt

Ak máte záujem o naše služby,
neváhajte nás kontaktovať.